„Wspomnień czar…” – reminiscencje z VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo”

Po raz kolejny uczniowie mieleckich szkół mogli wziąć udział w ważnym dla całej społeczności wydarzeniu z pogranicza nauki, techniki, kultury i sportu. W dniach 8 – 9 maja 2015 r. odbył się VI Mielecki Festiwal Nauki „Leonardo”. Festiwal zorganizowało Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu we współpracy z Gimnazjum nr 2 w Mielcu, a także Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Termin zorganizowania VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo” nie był przypadkowy, gdyż przypadł na Dni Otwarte Funduszy Europejskich – największą akcję promującą projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Było to istotne między innymi w kontekście tego, iż pierwszy dzień Festiwalu zorganizowano w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu – w miejscu, które nie powstałoby bez wsparcia funduszy unijnych.

Również tegoroczna edycja festiwalu została wsparta i wyróżniona patronatem honorowym następujących osób:

 • Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego
 • Zbigniewa Tymuły Starosty Powiatu Mieleckiego
 • Daniela Kozdęby Prezydenta Miasta Mielca

Tytularnym patronem tegorocznego Festiwalu został Leonardo da Vinci. Pomysł na skorzystanie z dorobku tego genialnego twórcy w kontekście organizowanych wydarzeń pojawił się już w 2011 roku podczas I Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki. Odwołując się do znanych nam osiągnięć Leonarda, nie tylko w dziedzinie sztuki, ale przede wszystkim w zakresie nauki i techniki dostrzegamy, że renesansowy mistrz posiadał ogromną wyobraźnię i ciekawość świata. Jedyną barierą tamtych czasów była technologia, która nie pozwalała na wdrażanie proponowanych przez niego pomysłów. Obecnie jesteśmy świadkami odmiennej sytuacji – technologia przestaje być barierą, a tym co nas ogranicza jest wyobraźnia. Dlatego też poprzez organizację Festiwali czy działalność Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych chcemy wśród uczniów promować ciekawość świata oraz rozwijać wyobraźnię i kreatywność.

Pierwszy dzień Festiwalu zorganizowano w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu. Tego dnia organizatorzy wyszli z ofertą programową do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Najmłodsza grupa odbiorców Festiwalu miała możliwość wysłuchania wykładu pt. Dlaczego samolot lata?, który został zaprezentowany przez Jakuba Rybę i Katarzynę Wywrocką, reprezentujących Politechnikę Dziecięcą działającą w ramach Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Następny wykład adresowany był do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i nosił tytuł Leonardo da Vinci, artysta i genialny wizjoner. Został on przeprowadzony przez Natalię Walkowiak z Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Młodzież miała możliwość zapoznania się z geniuszem tego renesansowego twórcy, poznając szeroki wachlarz dzieł zarówno z dziedziny nauki, techniki, jak i sztuki.

Program Festiwalu, w części adresowanej gimnazjalistom, dawał także możliwość uczestnictwa w wielu różnych warsztatach, wśród których znalazły się:

 • Laboratorium modelarstwa lotniczego i kosmicznego (prowadzący: Grzegorz Goryczka).
 • Laboratorium budowy i programowania robotów (prowadzący: Sylwester Paterek, prezentacja laboratoriów: Konrad Słupski, Krzysztof Zaremba).
 • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania 2D i 3D (prowadzący: Halina Nowakowska).
 • Skanowanie i drukowanie techniką 3D (prowadzący: Tomasz Borowiec).
 • Wykonywanie detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie (prowadzący: Zenon Polak).
 • Praktyczne podstawy fotografii i grafiki cyfrowej (prowadzący: Marcin Myśliwiec, współpraca: Marlena Mosior).
 • Wirtualne loty nad Mielcem – kurs pilotażu (prowadzący: Marcin Kołacz, Piotr Stec, Marcin Bobro, Mariusz Raichel, Andrzej Rak – Mieleckie Stowarzyszenie Lotnicze EPML Spotters).
 • Programowanie w środowisku Baltie (prowadzący: Bohumir Soukup – Czechy)
 • Onkologiczne warsztaty mikroskopowe prowadzący: Klaudia Bartkiewicz, współpraca: Monika Ziętarska – Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim).

Warsztaty zorganizowane dla gimnazjalistów spotkały się z ich dużym zainteresowaniem. Młodzież gimnazjalna wysoko oceniła wartość merytoryczną spotkań, uznając je za ciekawe wzbogacanie wiedzy szkolnej. Uczniowie mówili także o swego rodzaju „kuźni talentów”, która ma miejsce podczas takich inicjatyw jak Festiwal. Padały także pytania, czy na warsztaty można się zapisywać, tak aby uczestniczyć w nich w sposób regularny? Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich zainteresowanych: prezentowane zajęcia były próbką tych, które są organizowane w ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”. We wrześniu przewidujemy zapisy na zajęcia laboratoryjne w naszym „Leonardo”. Informacja na ten temat zostanie umieszczona w stosownym czasie na naszej stronie internetowej.

Wykłady, warsztaty – to nie wszystkie atrakcje przygotowane przez organizatorów. Swoje oferty edukacyjne zaprezentowały mieleckie szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego oraz Zespół Szkół Technicznych. Ciekawym akcentem wzbogacającym formułę Festiwalu była prezentacja elementów musztry wojskowej przygotowana przez Klasę II A Technikum elektronicznego Zespołu Szkół, pod opieką wychowawcy Pana Romana Gruszeckiego. Również w tym roku nie zawiodła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, która wzbogaciła swoim udziałem nasze przedsięwzięcie. Zespół z Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH zaprezentował Samolot AGH Aeroteam. Warto podkreślić, iż studenci AGH, debiutujący w zawodach SAE AeroDesign w Kalifornii (24-26 kwietnia 2015 r.) odnieśli duże zwycięstwo, zdobywając łącznie trzy srebrne medale. Obecność reprezentacji AGH w Mielcu jest szczególnie istotna w kontekście działającego w naszym mieście Wydziału Inżynierii Wytwarzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, który od roku akademickiego 2015/2016 będzie kształcił w Mielcu na bezpłatnych studiach stacjonarnych.

Ponadto uczniowie mogli poznać nowinki dotyczące hybrydowych instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej), mechanizmów pojazdów elektrycznych (Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.), programowania robotów, drukowania 3D , a także budowy modeli samolotów i rakiet. Odwiedzający Festiwal zapoznali się również z metalami oraz materiałami na ekspozycji udostępnionej przez PZL Mielec oraz podziwiali Odlotowe motocykle prezentowane przez Game Over Cycles. Motocykle były niesamowitą nowinką dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Każdy pragnął mieć fotografię za kierownicą tych wspaniały pojazdów – jakby z przyszłej epoki. Firma FotoLab udostępniła uczestnikom Festiwalu zjawiskowy album Safari prezentujący piękno afrykańskiej fauny i flory. Autorem fotografii jest Benny Rebel. W ramach cyklu Drzwi otwarte funduszy europejskich ze swoją ofertą zaprezentował się Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Niewątpliwie za wydarzenie Festiwalu należy uznać wystawę przygotowaną przez Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Znalazły się tam następujące stanowiska multimedialne:

Autoportret Leonarda

Wielki latawiec

Kodeks Atlantycki

Dama z gronostajem

Wehikuł czasu

Oprócz stanowisk multimedialnych Centrum Nauki Leonardo da Vinci zaprezentowało modele fizyczne przygotowane według projektów renesansowego wynalazcy i wizjonera. Były to:

 • Ptak sterowany linkami
 • Łódź łopatkowa
 • Most obrotowy
 • Podwójny żuraw
 • Most samonośny
 • Samochód robot

Wystawa udostępniona przez gości z Podzamcza Chęcińskiego została wzbogacona pracami przygotowanymi przez mieleckich gimnazjalistów w ramach przeglądu prac przygotowanych według pomysłów Leonarda da Vinci. Ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością wykazali się uczniowie z:

 • Gimnazjum nr 1 w Mielcu (Projekt Model lotni i Model czołgu przygotował zespół w składzie: Przemysław Żurawski, Dominik Zięba. Opiekunami zespołu byli: Pani Anna Bogusiak, Pan Wojciech Snopkowski).
 • Gimnazjum nr 2 w Mielcu (Projekt Most zwodzony przygotował zespół w składzie: Eryk Halaburda, Paweł Mydlarz, Mateusz Pieróg, Bartosz Ogórek, Michał Krawiec. Opiekunami zespołu byli: Pan Stanisław Chmielowiec i Pan Robert Kagan).
 • Gimnazjum nr 3 w Mielcu (Projekt Spadochron Leonarda przygotował zespół w składzie: Paulina Goryczka, Karolina Karaś, Eliza Pazdro. Opiekunami zespołu byli: Pan Zygmunt Sumiec, Pan Grzegorz Goryczka i Pan Jacek Wiśniewski).
 • Gimnazjum nr 4 w Mielcu (Projekt Rower Leonarda da Vinci przygotował zespół w składzie: Jakub Jakielaszek, Konrad Kusek, Radosław Przywara. Opiekunem zespołu był Pan Witold Targosz).

Rower Leonarda da Vinci tak bardzo przypadł do gustu naszym gościom z Chęcin, że zwrócili się z prośbą o jego wypożyczenie do chęcińskiej ekspozycji.

W drugiej części pierwszego dnia Festiwalu odbyło się Uroczyste Otwarcie VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo”, którego dokonał Zdzisław NowakowskiDyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Podczas Festiwalu wręczono także przedsiębiorcom, instytucjom edukacyjnym i szkołom nagrody Ministra Gospodarki. Wśród zaszczytnego grona wyróżnionych znalazło się również Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Nagrodę przyznano Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, w tym z funduszy UE, efektywną współpracę z pracodawcami i szkołami ponadgimnazjalnymi oraz stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu.

Zobacz listę nagrodzonych przez Ministra Gospodarki

Ważnym punktem programowym VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo” było podpisanie porozumienia partnerskiego dotyczącego współpracy w zakresie objęcia patronatem przez Polskie Zakłady Lotnicze klasy w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu o kierunku Technik mechanik dla przemysłu lotniczego.

Porozumienie podpisali:

 • Janusz Zakręcki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.
 • Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego
 • Zdzisław Nowakowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
 • Mariusz Wojciechowski – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

W preambule porozumienia napisano: Współczesny rynek pracy stawia przed młodymi ludźmi wiele wyzwań. Bardzo często wiedza zdobyta na drodze edukacji szkolnej okazuje się niewystarczająca w wykonywanym zawodzie. Objęcie Patronatem przez Polskie Zakłady Lotnicze klasy Technik mechanik dla przemysłu lotniczego, to przykład szerszej i bardziej efektywnej współpracy szkolnictwa zawodowego z przemysłem. Dzięki niej uczniowie zyskają specjalistyczną wiedzę, dodatkowe kompetencje i umiejętności zawodowe przydatne w przemyśle lotniczym, w szczególności w PZL Mielec.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w części dotyczącej rozwoju szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki dokonała Pani Małgorzata Kawalec z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Zwieńczeniem oficjalnej części Festiwalu były loty modeli rakiet kosmicznych klasy C (8 lotów) oraz loty rakietoplanu klasy D (1 lot). Pokazy przygotowała młodzież uczęszczająca na zajęcia w Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych działającego w ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”. Opiekunem zespołu jest Grzegorz Goryczka.

Festiwal był także okazją do zorganizowania Konferencji dla nauczycieli Nowoczesna i przyjazna edukacja w cyfrowej szkole. W ramach konferencji wykład pt. Programowanie i edukacja medialna wygłosił prof. Wojciech Cellary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Sylwetka wykładowcy

Kontekst wykładu

 Drugim z prelegentów konferencji dla nauczycieli był profesor Maciej M. Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Profesor przygotował wykład pt. Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji.

Sylwetka wykładowcy

Kontekst wykładu

Zadbano także o część warsztatową dla nauczycieli. Warsztaty z narzędziowni dydaktyki cyfrowej przeprowadził dr Łukasz Srokowski („Fabryka Przyszłości”) oraz Grzegorz Foltak („Miasta w Internecie).

Sylwetki wykładowców

Kontekst warsztatów

Warsztaty z programowania w środowisku Baltie prowadził Bohumir Soukup (Czechy).

Kontekst warsztatów i sylwetka wykładowcy

VI Mielecki Festiwal Nauki „Leonardo” był także okazją do rozstrzygnięcia wielu konkursów, które na przestrzeni ostatnich miesięcy zorganizowano w pracowniach Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu. Były to następujące konkursy:

 • „Lider Obróbki Ręcznej” w kategorii technikum
 • „Lider Obróbki Ręcznej” w kategorii szkoły zawodowe
 • „Lider Obróbki Skrawaniem”
 • „Mechatroniki i Robotyki” w grupie klas ponadgimnazjalnych
 • „Mechatroniki i Robotyki” w grupie klas gimnazjalnych
 • „Lider Obróbki CNC”

Firma Haas i Abplanalp Consulting z zaangażowaniem włączyły się w organizację konkursu „Lider Obróbki CNC”, a także zaprezentowały pracę obrabiarek CNC. Zorganizowane prezentacje były także promocją Centrum Edukacji Technicznej Haas – HTEC w Mielcu.

Drugi dzień VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo” zaplanowano jako dzień otwarty i wszystkie wydarzenia przeniesiono na Plac Armii Krajowej oraz do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

W SCK swoją ofertę edukacyjną prezentował Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego, a także mielecki Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Krakowie. Nie zabrakło również Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej, Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. czy Mieleckiego Stowarzyszenia Lotniczego EPML Spotters. Za sprawą grupy Spotters zarówno dzieci, jak i dorośli mogli odbyć wirtualne loty nad Mielcem, które cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. Wielu rządnych wiedzy młodych mielczan pojawiło się również na Placu AK w namiocie, w którym przedstawicielki Centrum Nauki Leonardo da Vinci organizowały warsztaty onkologiczne, a modelarze przygotowywali do startu swoje modele samolotów. Podobnie jak poprzedniego dnia można było spróbować swoich sił jeżdżąc trójkołowcem elektrycznym udostępnionym przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a także zobaczyć z bliska oraz wykonać pamiątkową fotografię przy odlotowych motocyklach Game Over Cycles.

Scena na Placu AK należała w tym dniu do gimnazjalistów. Gimnazjum nr 2 w Mielcu przygotowało II mielecki przegląd zespołów muzycznych „Artystyczno-naukowy zawrót głowy. Wszechstronny Leonardo”.

Natomiast Gimnazjum nr 3 w Mielcu koordynowało działania związane z Biegiem po wiedzę o puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego. W tej konkurencji najlepsze okazało się Gimnazjum nr 2.

Zobacz listę uczestników i nagrodzonych w Biegu po wiedzę o puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Sobotniej edycji Festiwalu towarzyszyły także pokazowe loty modeli rakiet i samolotów, które młodzi adepci sztuki modelarskiej przygotowali podczas warsztatów organizowanych w ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”. Widowiskowym wydarzeniem były loty modeli zdalnie sterowanych silnikowych AN-2, Dromader, a także loty modeli rakiet klasy B. Ponadto na terenach MOSiR za Hotelem Polskim wykonano 30 lotów modelami, które uczniowie wykonali podczas warsztatów w CKPiDN w Mielcu.

Była to już VI edycja Festiwalu, którego przesłanie pozostaje niezmienne od lat. Nieustannie towarzyszy nam myśl, aby wśród młodych mielczan rozbudzać zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, techniczne, a także te z pogranicza kultury i sztuki. Służyć temu mają przemawiające do wyobraźni eksperymenty, pokazy oraz wykłady popularnonaukowe. Ponadto Festiwale ma ukazywać świat nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy formie, promować lokalne inicjatywy edukacyjne oraz stworzyć młodzieży możliwość publicznych prezentacji. A wszystko po to, aby naukę pokazać w sposób zrozumiały i zarazem atrakcyjny, i … niekoniecznie w murach szkolnych.

24 czerwca 2015 r. Podczas Uroczystej Gali Młodzi Nieprzeciętni organizowanej już po raz dwudziesty przez Prezydenta Mielca chcemy dokonać prezentacji tego, co spotkało się z dużym uznaniem i zainteresowaniem uczniów podczas VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo”. Uroczystej Gali będą towarzyszyły widowiskowe loty modeli samolotów. Umiejętności młodych mieleckich modelarzy zostaną zaprezentowane o godz. 19:00 na Al. Niepodległości w Mielcu, gdzie mieszkańcy będą mogli podziwiać między innymi lot legendarnego modelu samolotu Łoś.

Jako organizatorzy pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim partnerom, sponsorom oraz tym, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo”. Bez wspólnych działań i zaangażowania nie udałoby się przygotować tego ciekawego wydarzenia, które miejmy nadzieję, na stałe wpisze się w kalendarz imprez kulturalno-naukowych naszego miasta.

 Galeria zdjęć: